W całym serwisie
W produktach

50. Konferencja Drobiarska w Polanicy Zdroju, 28-30 czerwca 2019

Temat konferencji: "Aktualne problemy w patologii drobiu”

W dniach od 28 do 30 czerwca br. w malowniczo położonej Polanicy Zdroju odbyła się jubileuszowa, 50. Konferencja Drobiarska zorganizowana przez Katedrę Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Tematem spoktania były: "Aktualne problemy w patologii drobiu". W programie imprezy znalazło się blisko 30 wykładów znamienitych prelegentów.
My także mieliśmy okazję uczestniczyć w tym wydarzeniu pogłębiając wiedzę z zakresu drobiarstwa i prezentując produkty dostosowane do tematyki konferencji. 

 

Więcej informacji o konferencji znajduje się na stronie www.konferencjadrobiarskawroclaw.pl