W całym serwisie
W produktach

Dofinansowano ze Środków Budżetu Państwa i Państwowego Funduszu Celowego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 

Poprawa stanu BHP w zakładzie w zakresie ograniczenia czynników biologicznych oraz odciążenia układu mięśniowo-szkieletowego na stanowiskach.

fake Breitling 

Dofinansowanie: 50 143, 41 zł

Całkowita wartość: 63 520, 26 zł